Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 4.1.2024

1. Rekisterinpitäjä

Nappikauppa Punahilkka
Affordia Oy
Notkolantie 24
82210 SUHMURA

Y-tunnus: 2760071-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuulia Raassina
050 300 3979
tuulia@nappikauppapunahilkka.fi

3. Rekisterin nimi

Nappikauppa Punahilkan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Nimi- ja osoitetiedot
  • Puhelinnumero + markkinointilupa
  • Sähköpostiosoite + markkinointilupa
  • IP-osoite
  • Tilaustiedot

Rekisteröityneistä asiakkaista lisäksi:

  • Käyttäjätunnus
  • Salasana (kryptattuna)

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Nappikauppa Punahilkan käyttämät yhteistyökumppanit ja palvelut on listattu alla:

7.1 Paytrail

Paytrail käyttää tilauksessa annettuja tietoja maksutapahtumien käsittelyyn.

7.2 Brevo

Uutiskirjeen tilauksessa annetut tiedot (sähköposti ja nimi) tallennetaan Brevo asiakashallintajärjestelmään. Brevoa käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen asiakkaalle.

7.3 Shipit

Jos toimitustavaksi on valittu joko Matkahuollon tai Postin palvelu, tulostetaan pakettitarrat Shipit-järjestelmän avulla.

7.4 Posti

Jos toimitustavaksi on valittu kirjelähetys, välitetään nimi- ja osoitetiedot Postille.

7.5 UpCloud

Verkkokauppaamme ajetaan UpCloud-pilvipalvelussa, jonka palvelinsali on Suomessa Helsingissä. Sovelluksen varmuuskopiota säilytetään EU-alueen sisällä.

7.6 Google Analytics -kävijäseuranta

Google Analytics -kävijäseuranta kerää analytiikkadataa sivulla vierailusta (vaatii Evästesuostumuksen antamisen Analytiikkaevästeille).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tietosuojakäytäntöämme aika ajoin. Tietosuojakäytäntömme päivityksen jälkeen päivitämme myös ”viimeksi päivitetty” päivämäärän, joka löytyy tämän artikkelin alusta.

Kaikki tietosuojakäytäntöömme tehdyt päivitykset tulevat voimaan välittömästi päivitetystä päivästä alkaen ja korvaavat aiemmat tietosuojakäytännöt kokonaisuudessaan.